78% Recycled Polyamide / 22% Elastane – 190 g/m²

80% Nylon / 20% Spandex – 190 g/m²

80% Polyamide / 20% Elastane – 190 g/m²

78% Recycled Nylon / 22% Spandex – 200 g/m²

80% Polyamide / 20% Elastane – 190 g/m²

93% Polyamide / 7% Elastane – 270 g/m²

91% Recycled Polyamide / 9% Elastane – 200 g/m²

87% Recycled Polyamide / 13% Elastane – 230 g/m²

Copyright © Karler | All Rights Reserved |